چهارپیچ_گردان_فولادبست

مهر 10, 1398

بست  چهارپیچ گردان فولادبست ایرانیان

بست  چهار پیچ گردان فولاد بست ایرانیان بست چهاریپچ گردان فولاد بست جنس آن داکتیل است. که  اجزا آن از 2 عدد برگ و 2 عدد […]