چدن_نشکن

دی 21, 1398

انواع چدن‌های خاکستری از نظر شکل گرافیت

انواع چدن‌های خاکستری ازنظر شکل گرافیت انواع چدن‌های خاکستری با گرافیت کلوخه‌ای یا شکوفه‌ای هستند. یا چدن‌های مالیبل با چکش‌خوار هستند. انواع چدن خاکستری با گرافیت […]