چدن_آلیاژ

مهر 1, 1398

آموزش مواد اولیه:چدن چیست؟؟؟

چُدَن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲٫۱ الی ۶٫۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود. رنگ مقطع شکست این آلیاژ به‌عنوان شناسه نام‌گذاری […]