نکات_کلیدی_داربست

اکتبر 23, 2019

سقوط از ارتفاع نکات کلیدی داربست و مهمترین خطرات سقوط از ارتفاع

?نکات کلیدی_داربست? ?مهمترین خطرات سقوط از ارتفاع? زمانی که فرد از داربست بالا یا پایین می‌رود‌ یا در مکان‌هایی که حفاظ مناسب نصب نشده‌، برای جلوگیری […]