مهمترین_خطرات

آبان 1, 1398

سقوط از ارتفاع نکات کلیدی داربست و مهمترین خطرات سقوط از ارتفاع

نکات کلیدی_داربست مهم‌ترین خطرات سقوط از ارتفاع؟ زمانی که فرد از داربست بالا یا پایین می‌رود‌ یا در مکان‌هایی که حفاظ مناسب نصب نشده‌، برای جلوگیری […]