فولادبست

مهر 1, 1398

بست چهارپیچ FBفولادبست ایرانیان

بست  FB فولادبست جنس آن داکتیل است. که اجزا آن از 2 عدد برگ و 1 عدد کنده ، 4 عدد پیچ تی، 4 عدد مهره […]
مرداد 26, 1398

لغات دیگشنری فولادبست ایرانیان

شرکت فولادبست ایرانیان سعی بر این دارد.که شما را با فرهنگ لغت درصنعت متالوژی در زمینه ریخته گری آشنا سازد. تا لغات دیکشنری را در زمینه […]