داربست فلزی

خرداد 30, 1398

لوازم داربست

لوازم داربست لوازم داربست ، بست اتصال فولاد بست جنس آن لوله است. اجزا آن از 2عدد پیچ اتصالات و 2 عدد مهره دور19 تشکیل شده […]
اسفند 10, 1396
داربست فلزی

بست اتصال

اسفند 10, 1396
بست چهار پیچ

بست چهارپیچ

  بست چهاریپچ فولاد بست  جنس آن داکتیل است. که  اجزا آن از 2 عدد برگ و 1 عدد کنده ، 4 عدد پیچ تی  fb […]
بهمن 16, 1396
Bracket of Foulad Bast Iranian

بست گردان فولادبست ایرانیان

  بست گردان فولادبست ایرانیان جنس :چدن داکتیل کاربرد: مصرف کمتر برای پروژه هایی که زاویه آنها 90 درجه یا کمتر است در مکان های دوار […]
بهمن 15, 1396
بست چهار پیچ

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

بست 4 پیچ تجهیزات فولاد بست ایرانیان   بست چهارپیچ فولادبست ایرانیان بست چهارپیچ فولادبست ایرانیان جنس چدن داکتیل کاربرد:برای پروژه هایی که زاویه آنها 90درجه […]