تولید بست گردان فولاد

بهمن 16, 1396
Bracket of Foulad Bast Iranian

بست گردان فولادبست ایرانیان

  بست گردان فولادبست ایرانیان جنس :چدن داکتیل کاربرد: مصرف کمتر برای پروژه هایی که زاویه آنها 90 درجه یا کمتر است در مکان های دوار […]