شعار ما

"اعتماد كن،پس انداز كن "

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

شرکت نفت ایرانول تهران

شرکت نفت ایرانول تهران

شرکت سازه پاد

شرکت سازه پاد

شركت توربو كمپرسور نفت

شركت توربو كمپرسور نفت

به خود میبالیم…

چرا که اعتبارمان و اعتمادمان در نزد شما سبب گشته بسیاری دست به تولید و عرضه محصولات مشابهی تحت برند “فولاد بست” بزنند…

و این نشان موفقیت و در اوج بودن ماست…

پروانه کاربرد 2