معرفی محصولات

اکتبر 2, 2019

بست  چهارپیچ گردان فولادبست ایرانیان

بست  چهارپیچ گردان فولادبست ایرانیان بست چهاریپچ گردان فولاد بست جنس آن داکتیل است.که  اجزا آن از 2 عدد برگ و2 عدد کنده ، 4 عدد […]
سپتامبر 23, 2019

بست چهارپیچ FBفولادبست ایرانیان

بست  FB فولادبست جنس آن داکتیل است .که  اجزا آن از 2 عدد برگ و 1 عدد کنده ، 4 عدد پیچ تی  ، 4 عدد  […]