نکات داربست

اکتبر 23, 2019

سقوط از ارتفاع نکات کلیدی داربست و مهمترین خطرات سقوط از ارتفاع

?نکات کلیدی_داربست? ?مهمترین خطرات سقوط از ارتفاع? زمانی که فرد از داربست بالا یا پایین می‌رود‌ یا در مکان‌هایی که حفاظ مناسب نصب نشده‌، برای جلوگیری […]
آگوست 24, 2019

نکات کلیدی و مهم داربست بندی

?نکات کلیدی داربست? ?داربست چیست? داربست تجهیزاتی موقتی ازچوب یا فلز است.که برای دسترسی ایمن و آسان،به محل‌های کار،بالاتر از۲متر ازمورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌اجزای داربست […]