معرفی محصولات

مهر 10, 1398

بست  چهارپیچ گردان فولادبست ایرانیان

بست  چهار پیچ گردان فولاد بست ایرانیان بست چهاریپچ گردان فولاد بست جنس آن داکتیل است. که  اجزا آن از 2 عدد برگ و 2 عدد […]
مهر 1, 1398

بست چهارپیچ FBفولادبست ایرانیان

بست  FB فولادبست جنس آن داکتیل است. که اجزا آن از 2 عدد برگ و 1 عدد کنده ، 4 عدد پیچ تی، 4 عدد مهره […]