فولاد بست ایرانیان

ژوئن 20, 2019

بست فولادی

شرکت فولاد بست ایرانیان تولید کننده بست فولادی می باشد . شرکت فولادبست ایرانیان برای آرمش و سلامت مشتریان تولیدی با کیفت در انواع بست داربست […]
ژوئن 20, 2019

لوازم داربست

لوازم داربست لوازم داربست ،بست اتصال فولاد بست جنس آن لوله است . اجزا آن از 2عدد پیچ اتصالات و 2 عدد مهره دور19 تشکیل شده […]
ژوئن 20, 2019
بست داربست

بست چهارپیچ فولاد بست

بست چهارپیچ بست چهاریپچ فولاد بست جنس آن داکتیل است . اجزا آن از 2 عدد برگ و 1 عدد کنده. 4 عدد پیچ تی fb […]
ژوئن 20, 2019
بست داربست

بست داربست

بست داربست بست داربست چهارپیچ FBفولادبست ایرانیان برای بستن واتصال لوله های داربست  استفاده می شود . شرکت فولادبست ایرانیان برای آرمش و سلامت مشتریان .تولیدی […]
ژوئن 20, 2019
بست استاندارد

بست استاندارد

بست استاندارد بست استاندارد چهارییچ فولادبست ایرانیان دارای آرم استاندارد ملی بست استاندارد،ردهB ونام حک شده حیاتی دارای آرم ف ب و شماره ثبت 127013 میباشد. […]
می 4, 2019
بست چهار پیچ

Four pins fastening of Foulad Bast Iranian

Four  pins  fastening of Foulad Bast Iranian The bolt of a four-legged bunch of Iranian bands Dactyl Cast Iron Application: For projects whose angles are 90 […]
می 4, 2019
بست چهار پیچ fb

Four pins fastening fb of Foulad Bast Iranian

Four pins fastening fb of Foulad Bast Iranian   Material: octal cast iron Application: For projects whose angles are 90 degrees Taking more More sales With […]
می 4, 2019
داربست فلزی

Connecting buckle of Foulad Bast Iranian

Connecting buckle of Foulad Bast Iranian Material: Tube 2 inches thick 2/5 Application: To connect two tubes For projects with a length and width of more […]
می 4, 2019
بست تک پیچ

Single screw fastener of Foulad Bast Iranian

Single screw fastener of Foulad Bast Iranian Material: Black Sheet 4 Mill and 5 Mill Application: Covering the ceiling For the purpose of cleaning the facade […]