‌داربست فلزی سعید _زنجان

[fvplayer src="http://fouladbast.com/wp-content/uploads/2018/02/زنجان.mp4" splash="http://fouladbast.com/wp-content/uploads/2018/02/zanjan.jpg"] 

 

 

مشتریان ماندگارفولادبست ایرانیان در زنجان

آقای مهندس مسعود خدایی
مدیراجرایی ‌داربست سعید