گوگرد ، سرباره مصنوعی ، نورد کاری سطحی ، ریخته گری در خلا