بست دوپیچ فولاد بست ایرانیان

جنس : چدن داکتیل
کاربرد: برای پروژه هایی که زاویه آنها 90درجه است استفاده میشود
در مقایسه با بست چهارپیچ سریع تر است
مصرف بیشتر
فروش بیشتر
دارای شماره ثبت 127013 و رده B

توضیحات ببیشتر در مورد بست دو پیچ فولاد بست

توضیحات ببیشتر در مورد بست دو پیچ فولاد بست

دیدگاه ها بسته شده است